De winst van Mediation

Mediation is een vorm van geschillenbemiddeling die zich richt op het herstellen van de communicatie tussen twee of meer partijen.

Mediation wordt in Nederland steeds meer gezien als alternatief voor de gang naar de rechter om een conflict op te lossen en de dialoog tussen verschillende partijen te herstellen. Daar waar een rechter of een arbiter oordeelt over het conflict, begeleidt een mediator de partijen naar het vinden van een oplossing. Mediation is gericht op de communicatie binnen een werkbare relatie, waarbij men elkaar in zijn waarde laat.
De mediator is, als onpartijdig begeleider, verantwoordelijk voor het mediatonproces en draagt eraan bij, dat er een goede gespreksatmosfeer wordt gecreëerd.

De werkwijze (algemeen)

Als de betrokken partijen besluiten om met mediation te starten, wordt een overeenkomst opgesteld, waarin afspraken worden vastgelegd door de partijen over betaling en andere randvoorwaarden. Ook staat er in deze overeenkomst kort beschreven waar de mediation over gaat, hierna worden de gesprekken ingepland.

Partijen besluiten vrijwillig om te starten en mee te doen aan mediation. Daarnaast leggen zij vast vertrouwelijk met de informatie binnen de mediation om te gaan.
Deze voorwaarden zijn belangrijk om een ‘veilige’ gespreksomgeving te creëren.
Als de mediation succesvol wordt afgesloten, is het mogelijk om eventuele afspraken vast te leggen in een (schriftelijke) overeenkomst.

Mediation wordt ingezet bij een grote verscheidenheid aan conflicten. Ik richt mij vooral op:

  • Echtscheidingsbemiddeling
  • Zakelijke Mediation
  • Mediation tussen overheid en burgers/bedrijven

Binnen mijn werkwijze als mediator zijn zelfbeschikking en respect voor ieders eigenheid belangrijke uitgangspunten. Ik voel mij betrokken bij de mensen die veelal in een lastige situatie verkeren. Daarnaast neem ik een gezonde doses humor en relativiteitszin mee wat vaak helpt om weer naar de toekomst te werken.
Ik ben naast mijn algemene opleiding ook geschoold op het vlak van familiemediation.

In de specifieke pagina’s beschrijf ik mijn aanpak en ga ik in op de specifieke verschillen.

Wil je weten wat Mediation voor jouw organisatie kan betekenen? Schrijf je dan in voor de Workshop.

Ervaringen van mijn cliënten:

Adri ging als procesbegeleider de onderliggende gevoelens niet uit de weg en daarna kwamen wij pas echt goed met elkaar in gesprek. Na jarenlang vervelende discussies te hebben gevoerd met onze leverancier over de geboden dienstverlening, hebben we nu goede afspraken gemaakt over hoe we verder gaan. We hebben nu weer constructieve overleggen en verbeteren met elkaar de dienstverlening.