Mediation tussen overheid en burgers/bedrijven

Mediation tussen (lokale) overheid en burgers/bedrijven wint steeds meer terrein. De overheid is erbij gebaat, dat er een duurzame en goede relatie blijft bestaan tussen enerzijds de overheid zelf en anderzijds burgers/bedrijven of maatschappelijke instellingen. De overheid is hier een breed begrip; gemeenten, waterschappen maar ook gemeenschappelijke regelingen die diensten uitvoeren in opdracht van gemeenten.

Mijn persoonlijke aanpak

In een eerste kennismakingsbijeenkomst bespreken we wat de onderwerpen van gesprek (kunnen) zijn en lopen we de belangrijkste punten van de Mediationovereenkomst door. Wat betekent mediation, aan welke afspraken moeten we ons houden en wat kan het opleveren. Uitgangspunt is dat dit een gesprek is met de verschillende partijen bij elkaar. Bij mediation met de overheid als een van de partijen, is het noodzakelijk om vast te stellen of de medewerker de juiste mandaten heeft om het gesprek te voeren. Deze eerste bijeenkomst kost niets en is verder geheel vrijblijvend. Als blijkt dat het zinvol is om tot mediation over te gaan maken we de eerste afspraken en stel ik een concept Mediationovereenkomst op.

De vervolgbijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers gepland.